Primăria Comunei Jibert | Dispoziții ale primarului

Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
202 / 2019 DISPOZIŢIA NR.202 Din 23.09.2019 PRIVIND: Stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral 2019-09-23
18 / 2019 DISPOZIŢIA NR.18 Din 21 februarie 2019 PRIVIND:Convocarea consiliului local comunai jibert in şedinţa de indata din data de 21 februarie 2019 2019-02-21
15 / 2019 DISPOZIŢIA nr. 15 din 14 februarie 2019 - privind constituirea comisiei de concurs si comisiei de soluţionare a contestaţiilor, in vederea ocupării, prin concurs, a 1 (un) post, funcţie pubiica de execuţie, vacanta - 1 consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Jibert 2019-02-14
16 / 2019 DISPOZITI ANr.16 Din. 14.februrie 2019 PRIVIND:Constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluţionare a contestaţilor in vederea organizării concurslui pentru ocuparea postului vacant de şofer microbuz funcţie contractuala in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jibert. 2019-02-14
17 / 2019 DISPOZIŢIA NR. 17 DIN 14 FEBRUARIE 2019 Cu privire la constituirea Comisiei pentru analizarea ofertelor depuse in vederea analizării ofertelor depuse pentru inchirierea unui spaţiu 2019-02-14
14 / 2019 DISPOZIŢIA NR. 14 DIN .12.02.2019 Privind constituirea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenta 2019-02-12
12 / 2019 DISPOZIŢIA NR. 12/8.02.2019 Privind distribuirea dreptului Ia stimulentul educaţional acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate in luna IANUARIE , anul 2019 2019-02-08
13 / 2019 DISPOZIŢIA Nr. 13 / 08.02.2019 privind suspendarea dreptului la tichete sociale stabilit copiilor din familii defavorizate 2019-02-08
11 / 2019 DISPOZIŢIA Nr. 11 din 05.februarie 2019 privind instituirea curatelei şi numirea domnului Barbatei loan curator special al interzisului judecătoresc Oprea Florin 2019-02-05
6 / 2019 DISPOZIŢIA NR.6 Din 23 ianuarie 2019 PRIVIND: Convocarea Consiliului Local Comunal Jibert in şedinţa ordinara din data de 29.01.2019 2019-01-23
7 / 2019 DISPOZIŢIE Numărul 7 / din data 23.01.2019 privind încetarea dreptului la ajutor social 2019-01-23
8 / 2019 DISPOZIŢIE Numărul 8/ din data 23.01.2019 privind incetarea dreptului la ajutor social 2019-01-23
9 / 2019 DISPOZIŢIE Nr. 9 din 23.01.2019 pentru aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 2019-01-23
10 / 2019 DISPOZIŢIE Nr. 10 din 23.01.2019 pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 2019-01-23
5 / 2019 DISPOZIŢIA Nr.5 Din 16 ianuarie 2019 PRIVIND: Stabilirea salariilor de baza asistenţilor personali din cadrul primăriei comunei Jibert. 2019-01-16
Înapoi