Primăria Comunei Jibert | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2020 HOTĂRÂREA NR.56 Din 21 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 2020-12-21
60 / 2020 HOTARAREA Nr.60 Din 21 decembrie 2020 PRIVIND;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-12-21
59 / 2020 HOTA RA REA Nr.59 Din 21 decembrie 2020 PRIVIND : Aprobarea prelungirii unui contract de închiriere si aprobarea închirierii unui imobil proprietatea Statului Roman. 2020-12-21
58 / 2020 HOTARAREA Nr.58 Din 21 decembrie 2020 PRIVIND: înregistrarea UAT Jibert in Sistemul National Electronic de Plata Online " Giseul.ro" a taxelor si impozitelor,utilizand cârdul bancar. 2020-12-21
57 / 2020 HOTARAREA NR.57 Din 21 decembrie 2020 PRIVIND: Aprobarea valorificări volumelor si a preturilor masei lemnoase de către RPLP STEJARUL RA pentru anul 2021. 2020-12-21
56 / 2020 HOTĂRÂREA NR.56 Din 21 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021 2020-12-21
55 / 2020 HOTA RAR EA Nr. 55 Din 15 decembrie 2020 privind aprobarea achiziţionării unui autoturism 2020-12-15
54 / 2020 HOTARAREA Nr. 54 Din 15 decembrie 2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă familiei d.lui Chiru Ion Valentin, domiciliat in Jibert, nr. 345, comuna Jibert, judeţul Braşov 2020-12-15
53 / 2020 HOTĂRÂREA Nr. 53 Din 15 decembrie 2020 PRIVIND: aprobarea cu titlu gratuit a necesarului de lemn de foc pentru parohiile din comuna Jibert pentru anul 2020 2020-12-15
52 / 2020 HOTARAREA Nr.52 Din 15 decembrie 2020 PRIVIND;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-12-15
51 / 2020 HOTARAREA Nr.51 Din 25.noiembrie 2020 PRIVIND Suspendatea temporara a activitatii SC Servicii Comunale Jibert SRL 2020-11-25
50 / 2020 HOTĂRÂREA NR.50 Din 25 noiembrie 2020 privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit, a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului şi din administrarea 2020-11-25
49 / 2020 HOTARAREA Nr.49 Din 25 noiembrie 2020 PRIVIND ;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-11-25
48 / 2020 HOTARAREA Nr. 48 Din 25 noiembrie 2020 PRIVIND; Alegerea preşedintelui de şedinţa 2020-11-25
47 / 2020 HOTARAREA Nr. 47 Din 16 noiembrie 2020 PRIVIND: intabularea pădurii apartinand comunei Jibert conform Titlului de Proprietate nr. 1/L1 din 09.august 2002 . 2020-11-16
Înapoi