Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
34 / 2018 HOTARAREA NR.34 Din 17 septembrie 2018 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE UAT JUDEŢUL BRAŞOV- LIDER DE PROIECT SI UAT COMUNA JIBERT SI UAT COMUNA BUNESTI IN VEDEREA IMIPLEMENTARH IN COMUNA A PROIECTULUI "MODERNIZARE SI REABILITARE D J 104L DACIA- VISCRI- BUNESTI KM 0+000-15+065" IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE POR 2014- 2020 2018-09-17
33 / 2018 HOTARAREA Nr.33 Din 14.09.2018 Privind aprobarea indicatorîlortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Canalizare si statii de epurare in localităţile Lovnic, Jibert si Dacia, comuna Jibert, judeţul Braşov" 2018-09-14
32 / 2018 HOTARAREA Nr.32 Din 14.09.2018 Privind aprobarea indicatorilortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare menajera si sistem de alimentare cu apa in localitatea Grinari comuna Jibert judeţ*.:! Braşov" 2018-09-14
31 / 2018 HOTARAREA Nr.31 Din 14.09.2018 Privind aprobarea indicatorilortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare menajera si sistem de alimentare cu apa in localitatea Văleni comuna Jibert judeţul Braşov" 2018-09-14
30 / 2018 HOTARAREA Nr.30 Din 30.08.2018 Privind aprobarea indicatorilortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii Extinderea si modernizarea Scolii Generale Jibert" 2018-08-30
26 / 2018 HOTĂRÂREA NR.26 Din.28 iunie 2018 privind transformarea Asociaţiei „Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismuh;; - Tara Fagarasului” in Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Fagarasului 2018-06-28
25 / 2018 HOTARAREA Nr.25 Din 31 mai 2018 PRIVIND;Aprobarea preţului de închiriere a microbuzelor proprietate UAT Jibert 2018-05-31
24 / 2018 HOTARAREA Nr.24 Din 31 mai 2018 PRIVIND:Aprobarea Organigramei si a Statului de Funcţii al RPLP Stejarul RA. 2018-05-31
23 / 2018 HOTARAREA Nr.23 Din 27 aprilie 2018 PRIVIND:Repartizarea autoutilitarei Renault Kangoo,numar înmatriculare BV - 20 - PJB către Servicul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta Jibert. 2018-04-27
22 / 2018 HOTARAREA Nr.22 Din 27 aprilie 2018 PRIVIND:Aprobarea regulamentului privind desfasurarea licitaţiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a comunei Jibert 2018-04-27
21 / 2018 HOTARAREA nr. 21 Din 19.04.2018 Privind: privind aprobarea participării Ansamblului artistic “Plaiurile Jibertului” si a delegaţiei Comunei Jibert la evenimentul “Primavara Romaneasca la Bruxelles “ - Belgia. 2018-04-19
20 / 2018 HOTARAREA NR. 20 Din 19.04.2018 Privind: privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Ccomunale Jibert SRL, preliminat a se realiza in anul 2018, Raportul de activitate si Bilanţul societăţii la 31 decembrie 2017. 2018-04-19
19 / 2018 HOTARAREA Nr.19 Din 19 aprilie 2018 PRIVIND:aprobarea BVC-ul RPLP Stejarul RA preliminat a se realiza in anul 2018 precum si BVC-ul aferent Primăriei comunei jibert preliminat a se realiza in anul 2018 si raportul de activitate al R.P.L.P Stejarul RA pe anul 2017 2018-04-19
17 / 2018 H OTARAREA Nr.17 Din 29 Martie 2018 PRIVIND;Exprimarea acceptului de înfiinţare a Consorţiului şcolar sub denumirea "Consorţiul Cohalm rural - zona multiculturala". 2018-03-29
16 / 2018 HOTARAREA Nr.16 Din 29 Martie 2018 PRIVIND privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pasunatului si exploatarea pajiştilor si a păşunilor de pe raza administrativa a comunei Jibert. 2018-03-29
Înapoi