Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
8 / 2019 HOTARAREA Nr.8 Din. 7 martie 2019 PRIVIND: Modificarea si completarea HCL Nr.2/09.01.2019 2019-03-07
7 / 2019 HOTARAREA Nr.7 Din 28 februarie 2019 PRIVIND: aprobarea BVC-ul RPLP Stejarul RA realizat in anul 2018 precum si Raportul de activitate pe anul 2018 2019-02-28
6 / 2019 HOTARAREA Nr.6 Din 21 februarie 2019 PRIVIND: Acceptarea donaţiei din partea Adinistratiei Naţionale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a unei Autospeciale laborator marca Mercedes Benz tip 508D. 2019-02-21
5 / 2019 HOTARAREA Nr.5 Din 29 ianuarie 2019 PRIVIND:Stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Jibert. 2019-01-29
4 / 2019 HOTARAREA Nr.4 Din 29 ianuarie 2019 PRIVIND:Aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Jibert si Fundaţia Comunitara Tara Fagarasului in cadrul proiectului "Fii mândru ca eşti roman" 2019-01-29
3 / 2019 HOTĂRÂREA NR. 3 Din 29.01.2019 Privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări ce vor fi efectuate in anul 2019 de către persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat si persoanele care efectuează munca in folosul comunităţii prin sentinţe judecătoreşti 2019-01-29
2 / 2019 HOTARARE Nr. 2 din 09.01.2019 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 in anul 2019 2019-01-09
1 / 2019 HOTARAREA Nr.1 din 9 ianuarie 2019 PRIVIND Alegerea preşedintelui de şedinţa 2019-01-09
34 / 2018 HOTARAREA NR.34 Din 17 septembrie 2018 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE UAT JUDEŢUL BRAŞOV- LIDER DE PROIECT SI UAT COMUNA JIBERT SI UAT COMUNA BUNESTI IN VEDEREA IMIPLEMENTARH IN COMUNA A PROIECTULUI "MODERNIZARE SI REABILITARE D J 104L DACIA- VISCRI- BUNESTI KM 0+000-15+065" IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE POR 2014- 2020 2018-09-17
33 / 2018 HOTARAREA Nr.33 Din 14.09.2018 Privind aprobarea indicatorîlortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Canalizare si statii de epurare in localităţile Lovnic, Jibert si Dacia, comuna Jibert, judeţul Braşov" 2018-09-14
32 / 2018 HOTARAREA Nr.32 Din 14.09.2018 Privind aprobarea indicatorilortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare menajera si sistem de alimentare cu apa in localitatea Grinari comuna Jibert judeţ*.:! Braşov" 2018-09-14
31 / 2018 HOTARAREA Nr.31 Din 14.09.2018 Privind aprobarea indicatorilortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii "Sistem de canalizare menajera si sistem de alimentare cu apa in localitatea Văleni comuna Jibert judeţul Braşov" 2018-09-14
30 / 2018 HOTARAREA Nr.30 Din 30.08.2018 Privind aprobarea indicatorilortehnico- economici pentru obiectivul de investiţii Extinderea si modernizarea Scolii Generale Jibert" 2018-08-30
26 / 2018 HOTĂRÂREA NR.26 Din.28 iunie 2018 privind transformarea Asociaţiei „Centrul Regional pentru Dezvoltarea Durabila si Promovarea Turismuh;; - Tara Fagarasului” in Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitara Centrul Regional pentru Dezvoltare Durabila si Promovarea Turismului - Tara Fagarasului 2018-06-28
25 / 2018 HOTARAREA Nr.25 Din 31 mai 2018 PRIVIND;Aprobarea preţului de închiriere a microbuzelor proprietate UAT Jibert 2018-05-31
Înapoi