Primăria Comunei Jibert | Hotărâri ale Consiliului local

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2020 HOTARAREA Nr. 46 Din 16 noiembrie 2020 PRIVIND; Alegerea preşedintelui de şedinţa 2020-11-16
45 / 2020 HOTARAREA Nr. 45 Din 27 Octombrie 2020 PRIVIND: Revocarea HCL nr.37/25.09.2020 pentru preluarea de către Comuna jibert a terenului in suprafaţa de 541,77 ha cu destinaţie agricola situat in Tarlalele nr.58,63,64,65,66,67 din comuna Jibert judeţul Braşov apartinand Agenţiei Domeniului Statului. 2020-10-27
44 / 2020 HOTARAREA Nr 44 Din 27 octombrie 2020 PRIVIND alocarea de material lemnos unei familii care au avut de suferit in urma uni incendiu 2020-10-27
43 / 2020 H OTARARE ANr.43 Din 27 octombrie 2020 PRIVIND:Aprobarea execurarii lucrărilor pentru realizare branşament trifazat la Căminul cultural din com.Jibert sat Dacia. 2020-10-27
42 / 2020 HOTARAREA Nr.42 Din 27 octombrie 2020 PRIVIND;Rectifîcarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-10-27
41 / 2020 HOTARAREA Nr 41 Din 27 octombrie 2020 PRIVIND: Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Jibert 2020-10-27
40 / 2020 HOTARAREA Nr.40 Din 27 octombrie 2020 PRIVIND: Alegerea viceprimarului comunei Jibert jud.Braşov 2020-10-27
39 / 2020 HOTARARE A Nr.39 Din 27 octombrie 2020 PRIVIND;Alegerea preşedintelui de şedinţa 2020-10-27
38 / 2020 HOTĂRÂREA nr. 38 din 25.09.2020 privind acordarea unui ajutor in natura, constând in materiale pentru amenajarea unei fose septice in curtea imobilului apartinand doamnei Gunea Maria din Lovnic, nr. 186, .comuna Jibert, judeţul Braşov. 2020-09-25
37 / 2020 HOTĂRÂREA nr. 37, din 25.09.2020 privind preluarea de către Comuna Jibert a terenului, in suprafaţa de 541,77 ha, cu destinaţie agricola, situat in Tarlalele nr. 58, 63, 64, 65, 66, 67, din Comuna Jibert, judeţul Braşov, apartinand Agenţiei Domeniului Statului. 2020-09-25
36 / 2020 HOTARAREA Nr.36 Din 25 septembrie 2020 PRIVIND;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-09-25
35 / 2020 HOTARAREA Nr.35 Din 14 septembrie 2020 PRIVIND alocarea de material lemnos pentru 3 familii care au avut de suferit in urma unor incendii in cursul anilor 2019 - 2020 Consiliul local Jibert întrunit in şedinţa ordinara din data de 14.09.2020 Având in vedere proiectul de hotarare initiat de către un grup de consilieri .avizul comisiei de specialitate,Raportul de specialitate intocmnit de către Şeful SVSU Jibert precum si expunerea de motive a primarului comunei Jibert. 2020-09-14
34 / 2020 HOTARAREA Nr.34 Din 14 septembrie 2020 PRIVIND Prelungierea unui contract de comodat încheiat intre Comuna Jibert si Cabinet medical individual de medicina de familie Dr.Fulop Sara. 2020-09-14
33 / 2020 HOTARAREA Nr. 33 Din 14 Septembrie 2020 PRIVIND Atestarea apartenenţei la domeniul public unor imobile terenuri 2020-09-14
32 / 2020 HOTARAREA Nr.32 Din 14 septembrie 2020 PRIVIND ;Rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 2020-09-14
Înapoi