Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
24 / 2018 HOTARAREA Nr.24 Din 31 mai 2018 PRIVIND:Aprobarea Organigramei si a Statului de Funcţii al RPLP Stejarul RA. 2018-05-31
23 / 2018 HOTARAREA Nr.23 Din 27 aprilie 2018 PRIVIND:Repartizarea autoutilitarei Renault Kangoo,numar înmatriculare BV - 20 - PJB către Servicul Voluntar pentru Situaţii de Urgenta Jibert. 2018-04-27
22 / 2018 HOTARAREA Nr.22 Din 27 aprilie 2018 PRIVIND:Aprobarea regulamentului privind desfasurarea licitaţiilor organizate pentru inchirierea bunurilor aflate in proprietatea publica sau privata a comunei Jibert 2018-04-27
21 / 2018 HOTARAREA nr. 21 Din 19.04.2018 Privind: privind aprobarea participării Ansamblului artistic “Plaiurile Jibertului” si a delegaţiei Comunei Jibert la evenimentul “Primavara Romaneasca la Bruxelles “ - Belgia. 2018-04-19
20 / 2018 HOTARAREA NR. 20 Din 19.04.2018 Privind: privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Servicii Ccomunale Jibert SRL, preliminat a se realiza in anul 2018, Raportul de activitate si Bilanţul societăţii la 31 decembrie 2017. 2018-04-19
19 / 2018 HOTARAREA Nr.19 Din 19 aprilie 2018 PRIVIND:aprobarea BVC-ul RPLP Stejarul RA preliminat a se realiza in anul 2018 precum si BVC-ul aferent Primăriei comunei jibert preliminat a se realiza in anul 2018 si raportul de activitate al R.P.L.P Stejarul RA pe anul 2017 2018-04-19
17 / 2018 H OTARAREA Nr.17 Din 29 Martie 2018 PRIVIND;Exprimarea acceptului de înfiinţare a Consorţiului şcolar sub denumirea "Consorţiul Cohalm rural - zona multiculturala". 2018-03-29
16 / 2018 HOTARAREA Nr.16 Din 29 Martie 2018 PRIVIND privind aprobarea Regulamentului comunal cu privire la organizarea pasunatului si exploatarea pajiştilor si a păşunilor de pe raza administrativa a comunei Jibert. 2018-03-29
15 / 2018 HOTARAREA Nr.15 Din 29 Martie 2018 PRIVIND:Aprobarea Regulementulul de Organizare sl funcţionare a compartimentului de asistenta sociala a comunei Jibert. 2018-03-29
14 / 2018 HOTARAREA Nr.14 Din 12 martie 2018 PRIVIND;Aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice in anul 2018 pentru Apartul de specialitate al primarului comunei Jibert. 2018-03-12
13 / 2018 HOTARAREA Nr.13 Din 28 FEBRUARIE 2018 PRIVIND:Aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Jibert si Fundaţia Comunitara Tara Fagarasului in cadrul proiectului "Ziua romanilor de pretudîndeni in contextul anului centenar al marii uniri" 2018-02-28
12 / 2018 HOTARAREA Nr.12 28 februarie 2018 PRIVIND; dezmembrarea terenului situat in tarlaua 102 din localitatea Dacia teren extravilan(pasune) apartinind domeniului peivt al comunei Jibert jud.Braşov. 2018-02-28
11 / 2018 HOTARAREANr.11 Din 28.02.2018 PRIVIND;Aprobarea bugetului local al comunei jibert judeţul Braşov pe anul 2018. 2018-02-28
10 / 2018 HOTARAREA Nr.10 Din 28 februarie 2018 PRIVIND:Validarea domnului Draghici Nicolae in funcţia vacanta de consilier local al Consiliului Local Jibertjud.Braşov. 2018-02-28
9 / 2018 HOTARAREA Nr.9 Din 28 februarie 2018 PRIVIND;încetarea calitatii de consilier local al domnului Hera Ioan 2018-02-28
Înapoi