Primăria Comunei Jibert | 04.05.2020 - Anunt - Comuna Jibert, Judeţul Braşov, anunţa persoanele interesate ca in data de 04.05.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 106 UAT JIBERT


04.05.2020 - Anunt - Comuna Jibert, Judeţul Braşov, anunţa persoanele interesate ca in data de 04.05.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 106 UAT JIBERT

ANUNŢ


     Comuna Jibert, Judeţul Braşov, anunţa persoanele interesate ca in data de 04.05.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 106 UAT JIBERT, pe o perioada de 60 de zile calendaristice conform art.40, alin.(7), (12) din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
     Adresa si locul afîsarii: Primăria Comunei Jibert si pe siet-ul: primariajibert.ro. Cererile de rectificare ale Planului parcelar si ale Tabelului parcelar intocmite vor putea fi depuse la sediul Primăriei Jibert, in zilele lucratoare, intre orele 8-15.

Înapoi