Primăria Comunei Jibert | 05.02.2021 - ANUNT


05.02.2021 - ANUNT

     Comuna Jibert, Judetul Brasov, anunta persoanele interesate ca in data de 09.02.2021, la sediul Primariei Jibert, va fi afisat public Planul Parcelar si Tabelul parcelar pantru: Tarlaua 47, parcelele F 1221/10, F1221/9, F 1221/8, A 1229/10, F 1221/7, A 1229/9, F 1230/9, F 1228/2, F 1228 , F 1221/4, F 1221/3, A 1229/5, F 1230/5, F 1230/4, A 1229/4, F 1221/2, F 1221/1, A 1229/3, F 1230/3, F 1230/2, A 1229/2, A 1229/1, F 1231, F 1230/1, DR 122; Tarlaua 48, parcelele: F 1244/4 , A 1241/1, F 1235, A 1241/2, A 1241/3, A 1241/4, F 1240, A 1241/5, F 1244/3, F 1244/2, F 1244/1, F 1244/5, A 1245, F 1246, F 1244/6, DR 1244/7, F 1244/8, DR 1232, DR 1236, PD 1247, Tarlaua 46, parcelele: F 1215/1, DR 1215/2, A 1217/1, A 1216, F 1215/3, A 1217/2, F 1219, F 1211/1, NR 1218, PR 1214, A 1217/3, F 1211/2, A 1210/1, F 1211/3, DR 1220, F 1211/4, A 1210/2, A 1210/3, A 1210/4, F 1211/5, F 1211/6, F 1131 UAT JIBERT, pe o perioada de 60 de zile calendaristice conform art.40, alin.(7), (12) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

     Adresa si locul afisarii: Primaria Comunei Jibert si pe siet-ul: primariajibert.ro. Cererile de rectificare ale Planului parcelar si ale Tabelului parcelar intocmite vor putea fi depuse la sediul Primariei Jibert, in zilele lucratoare, intre orele 8 - 15.


Presedinte C.L.F.F
Boeriu Ioan Iancu

 

Înapoi