Primăria Comunei Jibert | 07.02.2019 - Anunt angajare


07.02.2019 - Anunt angajare

     Având în vedere prevederile art.58 alin.(2) lit.(b) din Legea nr.l88/1999 republicată, cu completările şi modificările ulterioare şi ale art.22 alin.(l)din H.G. nr.611/2008,modificată şi completată prin HG 761/11.10.2017 va înştiinţăm că instituţia noastră organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de
execuţie vacante:

CLICK AICI

 

 

Înapoi