Primăria Comunei Jibert | 07.05.2020 - ANUNŢ Comuna Jibert, Judeţul Braşov, anunţa persoanele interesate ca in data de 12.05,2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 98, F 2874/3 UAT JIBERT


07.05.2020 - ANUNŢ Comuna Jibert, Judeţul Braşov, anunţa persoanele interesate ca in data de 12.05,2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 98, F 2874/3 UAT JIBERT

ANUNŢ

 

     Comuna Jibert, Judeţul Braşov, anunţa persoanele interesate ca in data de 12.05,2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 98, F 2874/3 UAT JIBERT, pe o perioada de 60 de zile calendaristice conform art.40, alin.(7), (12) din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

    Adresa si locul afîsarii: Primăria Comunei Jibert si pe siet-ul: primariajibert.ro.
     Cererile de rectificare ale Planului parcelar si ale Tabelului parcelar întocmite vor putea fi depuse la sediul Primăriei Jibert, in zilele lucratoare, intre orele 8-15.

 

Înapoi