Primăria Comunei Jibert | 13.05.2020 - ANUNT - Comuna Jibert, Judeţul Brasov, anunţa persoanele interesate ca in data de 19.05.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 49, F 1254 UAT JIBERT


13.05.2020 - ANUNT - Comuna Jibert, Judeţul Brasov, anunţa persoanele interesate ca in data de 19.05.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 49, F 1254 UAT JIBERT

ANUNŢ


     Comuna Jibert, Judeţul Brasov, anunţa persoanele interesate ca in data de 19.05.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul parcelar pentru Tarlaua 49, F 1254 UAT JIBERT, pe o perioada de 60 de zile calendaristice conform art.40, alin.(7), (12) din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
     Adresa si locul afisarii: Primăria Comunei Jibert si pe siet-ul: primariajibert.ro. Cererile de rectificare ale Planului parcelar si ale Tabelului parcelar intocmite vor putea fi depuse la sediul Primăriei Jibert, in zilele lucratoare, intre orele 8-15.

Înapoi