Primăria Comunei Jibert | 20.12.2020 - ANUNT


20.12.2020 - ANUNT

Stimati contribuabili,


     Conform prevederilor art. 495^2 din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare in vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate in proprietatea persoanelor fizice, potrivit art. 459 din prezentul Cod, pentru anul 2021 se stabilesc următoarele reguli:

 

- persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună o declaraţie pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafaţa folosită în scop nerezidenţial;

 

-fac excepţie de la prevederile lit. a) persoanele fizice ale căror suprafeţe folosite în scop nerezidenţial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020, în conformitate cu modelul ITL 001-2016."

 

     Când proprietarul nu declara suprafaţa folosita in scop nerezidential (când cheltuielile sunt suportate de proprietar) impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art.457 din codul fiscal

 

     In vederea evitării unor situaţii neplăcute, cei care se incadreaza in prevederile de mai sus, sunt rugaţi sa se conformeze.


     Va mulţumim pentru intelegere.

 

Fișiere atașate

Înapoi