Primăria Comunei Jibert | 29.10.2020 - ANUNT referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI"


29.10.2020 - ANUNT referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI"

     Primăria COMUNEI JIBERT supune consultării publice planul de management social şi de mediu al sub-proiectului „Platforma de depozitare si management al gunoiului de grajd, comuna Jibert, judetul Brasov", realizat în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", implementat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, şi finanţat printr-un împrumut rambursabil acordat de Banca Mondială, consultare publică derulată online.

Persoanele interesate pot transmite observaţii/propuneri/comentarii în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ:

 

      în atenţia Primăriei Comunei Jibert, Tel. 0268285528, fax 0268285643, e-mail: primaria_comunajibert@yahoo.com

   Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact Vaida Bucur, tel. 0268285528; 0786054144, fax 0268285643
   în atenţia Unităţii de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi": Calea Plevnei nr. 46-48, corp E, etaj 1, cam. 10, tel: 031 433 4020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro

NUNT referitor la consultarea publică online pentru Planul de Management Social si de Mediu ( PMSM) elaborat pentru proiectul  „CONTROLUL INTEGRAT AL POLUARII CU NUTRIENTI"

 

 

 

Înapoi