Primăria Comunei Jibert | 4.11.2020 - ANUNT Documente tehnice cadastru


4.11.2020 - ANUNT Documente tehnice cadastru

   Comuna Jibert, Judetul Brasov, anunta persoanele interesate ca in data de 06.11.2020, la sediul Primariei Jibert, vor fi afisate public Documentele tehnice ale cadastrului , copie spre publicare, pentru sectoarele cadastrale 10, 45, 56, 62, 78 UAT JIBERT, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform Ordinului 1427/2017 al ANCPI privind aprobarea specificatiilor tehnice de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale in vederea inscrierii imobilelor in cartea funciara.

     Adresa si locul afisarii: Primaria Comunei Jibert si pe siet-ul: primariajibert.ro. Cererile de rectificare ale Planului parcelar si ale Tabelului parcelar intocmite vor putea fi depuse la sediul Primariei Jibert, in zilele lucratoare, intre orele 8 - 15.

 

 

PLANUL DE MANAGEMENT SOCIAL ŞI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL „PLATFORMA DE DEPOZITARE ŞI MANAGEMENT AL GUNOIULUI DE GRAJD, COMUNA JIBERT, JUDEŢUL BRAŞOV"

Înapoi