Primăria Comunei Jibert | NR. 38 /22.02.2021 - ANUNT


NR. 38 /22.02.2021 - ANUNT

     Primăria COMUNEI JIBERT anunţă publicul interesat că începând cu data de 22.02.2021, în localitatea Jibert se execută lucrări de construcţie pentru investiţia „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd in comuna Jibert, judetul Brasov", finanţată de Primăria comunei Jibert şi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în cadrul Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi".
Observaţiile, comentariile, recomandările sau plângerile publicului pot fi transmise către:

 

 Primăria Jibert, biroul achizitii publice, persoană de contact GREAVU GEORGE, tel:0268285528, fax:0268285643 email: primaria_comunajibert@yahoo.com

 

 SC Interdevelopment SRL - persoană de contact Mihai Popescu, tel. 02132036 83 / 0730999074, email: mihai.popescu@interdevelopment.ro , fax: 0213209243

 

 Unitatea de Management a Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi", tel: 0314334020, fax: 0214089540, email: nitrati@mmediu.ro

 

Primar
Boeriu Ioan Iancu

 

Înapoi