Primăria Comunei Jibert | Proiect de hotarare privind TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Jibert în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Proiect de hotarare privind TABLOUL cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Jibert în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Înapoi