Primăria Comunei Jibert | Știri și evenimente

Știri și evenimente

ORDINUL nr. 793 din 22.10.2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei Jibert

ORDINUL nr. 793 din 22.10.2020 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei Jibert

05.06.2020 - ANUNT - Comuna Jibert, Judeţul Brasov, anunţa persoanele interesate ca in data de 15.06.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar ...

ANUNŢ

     Comuna Jibert, Judeţul Brasov, anunţa persoanele interesate ca in data de 15.06.2020, la sediul Primăriei Jibert, va fi afişat public Planul parcelar si Tabelul j parcelar pentru Tarlaua 23, F 636 UAT JIBERT, pe o perioada de 60 de zile calendaristice conform art.40, alin.(7), (12) din Legea cadastrului si publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificările si completările ulterioare.
     Adresa si locul afisarii: Primăria Comunei Jibert si pe siet-ul: primariajibert.ro. Cererile de rectificare ale Planului parcelar si ale Tabelului parcelar intocmite vor putea fi depuse la sediul Primăriei Jibert, in zilele lucratoare, intre orele 8-15.

31.07.2019 - ANUNT

     Comuna Jibert anunta persoanele interesate ca in data de 07.08.2019, la sediul Primariei Comunei Jibert, va fi afisat public Planul Parcelar si Tabelul Parcelar pentru T 19 A 278/2, F579 UAT Jibert.

07.02.2019 - ANUNŢ (click)

     Primăria comunei Jibert jud.Braşov cu sediul in comuna Jibert str.Principala nr.129 jud.Braşov,organizează licitaţia publica cu strigare pentru inchirierea unui teren ce aparţine domeniului privat ai comunei Jibert in suprafaţa de 50 mp in loc.Jibert comuna Jibert judeţul Braşov pentru desfasurarea activitatii .colectare lapte

Înapoi