07.02.2019 - ANUNŢ (click)
2019-02-07 00:00:00

     Primăria comunei Jibert jud.Braşov cu sediul in comuna Jibert str.Principala nr.129 jud.Braşov,organizează licitaţia publica cu strigare pentru inchirierea unui teren ce aparţine domeniului privat ai comunei Jibert in suprafaţa de 50 mp in loc.Jibert comuna Jibert judeţul Braşov pentru desfasurarea activitatii .colectare lapte

 

     Perioada de închiriere 10 ani

 

     Valoarea garanţiei de participare este de 50 iei

 

     Documentaţia de închiriere se poate achiziţiona de la sediul Primăriei comunei Jibert intre orele 10,00 - 14,00.

 

     Documentele necesare participării ia licitaţie se vor depune la registratura Primăriei comunei Jibert pana cel mult la data de 5 martie 2019 ora 10,00,licitaţia publica cu strigare urmând a avea loc in data de 5 martie ora 11,00.
In cazul neadjudecrii şedinţa de licitaţie va fi repetate după 7 zile lucratoare in acelaşi condiţii.
Inormatii suplimentare se pot obţine la telefon 0268285528

Înapoi