Primăria Comunei Jibert | RAPORT DE EXECUŢIE BUGETARA COFOG 3 LA DATA: 30-SEP-19